O SUPovi‎ > ‎

Jak se přihlásit

Pro přihlášení do Studentské unie Přírodověda, o.s., prosím, vyplňte následující elektronický formulář. Pro splnění zákonných povinností je nutné požadovat i písemnou verzi přihlášky s vlastnoručním podpisem. Soubor s formulářem písemné přihlášky naleznete v příloze níže na této stránce.

Papírovou přihlášku je třeba doručit podepsanou některému ze členů rady SUP pro zápis do členské evidence.

Podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby osobní, citlivé a zvlášť citlivé údaje uvedené na této přihlášce byly po dobu mého členství a dva roky po ukončení používány a zpracovávány pro vnitřní potřeby sdružení, např. informování o akcích, předávání kontaktů mezi členy. Tyto osobní údaje nebudou předány dalším subjektům. Pokud se domníváte,
že dochází ke zpracování osobních údajů způsobem, který je v rozporu se zákonem, máte právo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Členem se stáváte po přijetí přihlášky a zaplacení členského příspěvku. Pro rok 2013 byl poplatek stanoven na 10 Kč.

Svým podpisem souhlasíte se stanovami Studentské unie Přírodověda, o.s. a zavazujete se je dodržovat.

Přihláška SUP


Comments