Majáles

Karolinum ovládl Majáles

Ve středu 1.května se vydal průvod studentského Majálesu Prahou Prahou. V průvodu i dalším boji o královskou korunu statečně reprezentoval přírodovědu Vojta Kačírek se svou družinou ve stylových kostýmech (jak si můžete všimnout na videu pod odkazem výše), za což jim všem děkujeme. 
Pokud jste nebyli odpoledne nebo večer v Karolinu, tak vězte, že jste přišli nejen o skvělé koncerty, divadlo a kino, včetně vystoupení našich kolegů z fakulty, ale také o volbu král(ovny), kterou vyhrál Roberta z univerzitního spolku Charlie. Více zde.
Díky všem, kteří podpořili studentský Majáles! Těšíme se na další ročník!

Čelo průvodu u Lennonovy zdi

na Karlově mostě

Karlova ulice

představení kandidátů v Karolinu
Přírodověda zvolila kandidáta 
na krále Majálesu!

V hlasování o kandidáta na krále/královnu Přírodovědy byli do ukončení 10.4. podpořeni následující kandidáti**:


Vojtěch Kačírek (69 hlasů)

Petr Táborský (28)

Kuba Kryl (21)

Lucie Diblíková (11)

Martin Mikeš (5)

Dominik Velický (1)


Gratulujeme Vojtěchu Kačírkovi a těšíme se na setkání se všemi na Majálesu!


Předmajálesové dění

V rámci studentského svátku se po celé univerzitě bude konat velké množství akcí pro studenty napříč fakultami po dobu dvou týdnů před samotným Majálesem. Slavnostní zahájení proběhne  koncertem univerzitním klubu K4 (Celetná) v neděli 14.4. Program ke stažení na stránce zcela dole, podrobnosti v pravém sloupci.

SUP se zapojuje do předmajálesového dění akcí Albertovské schody 24.4.
 


O Majálesu

Studenti univerzity vracejí zpátky tradici Majálesu jako studentského neziskového svátku a Přírodověda se samozřejmě přidává k majálesovému dění.

Majáles studentů se vymezuje komerčnímu Pražskému Majálesu jako akce pořádaná studenty, představující studentské kapely, iniciativy, spolky a jednotlivé fakulty v rámci univerzity Karlovy.
Akci podporuje nejen Studetská unie Přírodověda, ale záštitu nad ní převzal děkan PřF Bohuslav Gaš, rektor univerzity Václav Hampl a děkani některých dalších fakult UK. Kromě UK se na akci podílí také AMU a jedná se o zapojení dalších univerzit.

Majáles studentů se uskuteční ve středu 1. května, ale předcházet mu bude množství studentských akcí v rámci univerzity v druhé půlce dubna. Všechny akce pořádají dobrovolníci zcela neziskově a tedy zdarma.
Samotný program Majálesu bude spočívat ve velkém majálesovém průvodu z Kampy Starým Městem k rektorátu UK na Ovocném trhu, kde naváže bohatý program na dvorcích Karolina a ve studentském klubu K4.

Pokud je vám myšlenka studentského Majálesu blízká, přidejte se k organizačnímu týmu na úrovni fakulty nebo univerzity, vystupte se svou kapelou, představte svůj studentský spolek, staňte se králem/královnou Majálesu, členem družiny krále/královny, sestrojte alegorický vůz nebo se prostě jen přijďte pobavit ve středu 1. května. 

Všichni jste srdečně zváni k účasti na majálesovém dění!
S otázkami se nám ozvěte na studentska.unie(at)natur.cuni.cz.

**Navržen na krále/královnu Majálesu může být kdokoli, kdo souhlasí s kandidaturou. Nemusí se tedy jednat ani o studenta ani o člena akademické obce. Navrhování kandidátů a hlasování pro ně bude trvat do 10:40 hod dne 10.4.2013 pomocí ankety zveřejněné na FB stránce SUP.   
Kandidáti by měli dosahovat kvalit ve všech ohledech, ať již jde o intelekt, fyzickou zdatnost, pokoření půllitru piva nebo překonávání podobných překážek.
Každý kandidát si musí sehnat pětičlennou družinu, se kterou půjde do boje o titul. Zároveň si musí vytvořit alegorický vůz (bezmotorový), který bude schopen projet Prahou v majálesovém průvodu z Kampy ke Karolinu!
V rámci průvodu bude vyhlášena také nejlepší maska a alegorický vůz.
Program předmajálesového dění:
14. dubna – 30. dubna 2013

12. 4. – 2. 5.: Výstava fotek k Týdnu neklidu a dalším studentským protestům

14. 4. : Zahajovací koncert – Majáles se blíží! Začínáme!
19:00 v K4
Vystoupí: EliS, Tam dole tma, Tři otazníky, Amber Sky
Dále se bude možné vyfotit s A. Ginsbergem či zhlédnout animaci alegorického průvodu nebo vyjádření významných osobností k Majálesu

15. 4. : Panelová debata – Současný studentský život
FAMU, čas i konkrétní místo upřesníme
Rádi bychom otevřeli diskusi i roli studenta ve společnosti a podstatě studentského života v současnosti
V jednání je účast reprezentantů studentských aktivit z UK, AMU, ČVUT, VŠE, dále také někdo z organizačního týmu tzv. Pražského Majálesu

16. 4. : Čaj o páté se senátory PedF UK
17:00, PedF UK
Seznámení studentů PedF s chodem a funkcí Akademického Senátu.

17. 4. : První Apollón fest FHS
18:30, Café V Lese
První ročník studentského festivalu, hudba a divadla zejména z FHS

23. 4. : Gaučoviny
19:00, K4
Debatní večer J. Pilipa, tentokrát s bonusem o Majálesu

23. 4. : Diskuse Charlie nad Majálesem
20:15, Therapy
Tradiční debatní večer spolku Charlie, tentokrát také o Majálesu

24. 4. : Albertovské schody - pálíme kalorie
Albertov, 14:00, registrace nutná předem!
Vybíhání albertovských schodů

25. 4. : AKADEMICKÁ NOC
17:00, FF UK
Debaty, přednášky, divadlo, koncerty, workshopy, spolky
Debata o novelách VŠ zákona: účast přislíbili S. Štech a M. Jašurek, v jednání je také účast P. Fialy
Diskuse + promítání: ve 21:00 začne debata o podstatě a charakteru studentského života před rokem 1989, kterou zahájí promítání autentického dokumentu „Majáles 65“, pozvání přijali např. T. Halík, J. Čulík, J. Dienstbier, Č. Huňát, P. Pavlovsky, v jednání je účast V. Justa
Workshop: vymýšlení sloganů, výroba transparentů na alegorický průvod, promítání
animací, fotoateliér A. Ginsberga
Více informací zde: www.akademickanoc.cz


Oficiální informace od organizátorů studentského Majálesu

Kdo jsme?

Studenti pražských vysokých škol. Prozatím z Univerzity Karlovy a Akademie múzických umění, ohledně zapojení studentů dalších vysokých škol jednáme.

Co chceme?

Vrátit majálesu jeho původní smysl. Dlouhodobě nesouhlasíme s konceptem tzv. Pražského Majálesu, který se spíše než oslavě studentstva podobá klasickému komerčnímu hudebnímu festivalu. Chceme vrátit majáles studentům, vytvořit prostor pro prezentaci studentské kultury a názorů studentů na společenské otázky. Chceme studenty více propojit s akademickou půdou a seznámit je s možnostmi zapojení do studentského života. Jde nám o vytvoření události, na níž se studenti baví, ale zároveň jsou i jejími aktivními tvůrci a pořadateli.

Jak bude vypadat studentský majáles?

Hlavní část majálesu se uskuteční 1. května, kdy proběhne alegorický průvod centrem Prahy. Průvod bude směřovat ke Karolinu, kde bude následně navazovat program v podobě hudebních koncertů, divadelních představení, filmových produkcí a dalších akcí prezentujících aktivity studentů. V neposlední řadě si chceme také zvolit svého krále či královnu, který/á nám půjde celý následující akademický rok příkladem. Před 1. květnem chystáme také tzv. předmajálesové dění, jehož účelem bude seznámit studenty s podstatou a charakterem majálesu. V jednání je debata s pamětníky legendárních majálesů z 60. let či filmová promítání. Vstup na všechny akce je zdarma.  

Ċ
Zita Bukovská,
1. 4. 2013 23:06
Comments