LančMeet

První středu v měsíci, když zazní zkouška sirén, se koná společné obědové setkání formou pikniku.
V letním období a pokud to počasí povolí v zahradě Ztracenka, přes zimu ve studentském klubu Chladič.
Comments