Jam


Jam, nebo též jam session, to je setkání muzikantů u hudby.
Taková hudební setkání se od října 2014 konají každý měsíc na chodbě budovy děkanátu. 
Přidejte se příště také - vezměte s sebou hudební nástroj, zpěvníky, dobrou náladu! :)

Sledujte facebookovou stránku JAMU.
Comments