Albertovské stráně

Každoročně pořádaná akce, kde dobrovolníci z řad fakultní veřejnosti pečují o albertovské stráně (mapa a plány). Obvykle se zapojí nejen studenti, ale i členové vedení fakulty;-)

O co jde

Území mezi malými (do Viničné) a velkými (na Karlov) albertovskými schody nad Hlavovým ústavem a území pod kostelem sv. Apolináře vlastní Univerzita Karlova a spravuje ho Přírodovědecká fakulta (od roku 2012 celé území). Na tomto území se díky dlouholetému zanedbávání vytvořilo svébytné společenství. Bohužel nejenom čistě přírodní, ale i sociální (bezdomovci, feťáci a po nich zbylé relikvie). Co kdysi bylo průchozím parkem se změnilo v městskou divočinu.
Od roku 2009 se datuje snaha fakulty svépomocí stráně kultivovat. Cílovým stavem je přírodě blízký ekosystém - nenáročný na údržbu, který bude vhodný pro běžný pohyb lidí na obnovených přírodních cestách skrze území.

Aktuálně


Doufáme, že brigáda proběhne i v roce 2017, byl by to její 9. ročník.

Historie akce

1. ročník
První komunitní akce byla vyhlášena vedením fakulty v roce 2009 a je také řádně zdokumentována ve fotogalerii na Studentském webu.

2. ročník
Proběhl v roce 2010 a bohužel po sobě nezanechal (nám známou) digitální stopu.

3. ročník
V roce 2011 projekt nabral na otáčkách. Brzy z jara byla část stráně (ještě pod správou Matfyzu) vykácena, což vyvolalo vlnu nevole.  Kromě nutnosti vysvětlování, co jako přírodovědci chceme a budeme dělat to v konečném efektu vedlo k dohodě mezi fakultami, že se o komplex strání bude napříště starat Přírodovědecká fakulta.
Samotná jarní brigáda byla poprvé spojena s posezením v nedaleké kuželkárně - společně s vedením fakulty. Za účast na brigádě bylo možné získat nápoj zdarma. Soudě podle účasti a ohlasů se akce vydařila, k čemuž jistě napomohlo skvělé počasí - zdokumentované i na fotografiích z akce. Do projektu byli také v tomto roce zapojeni studenti ochrany životního prostředí, které od té doby pravidelně v rámci předmětu ekologie ochrany zpracovávají teoretické i praktické studie právě na albertovských stráních.


V roce 2011 to však nebylo vše.  V červnu proběhla "půltá" a v listopadu "podzimní" akce a vytvořilo se jádro skupiny, která projekt táhne dále.

4. ročník
Následující rok byl zvolen osvědčený model jarní brigády s večerním posezením - a opět vyšlo počasí;-) Do dění se sice sporadicky, ale přeci jen zapojili i dobrovolníci z jiných fakult a veřejnosti, kteří se o akci dozvěděli z plakátů okolo. O dění na albertovských strání se začalo mluvit i v kulturní scéně - jeden pořad v rozhlase a promítání v rámci akce na záchranu parních lázní Na Slupi - k vidění i on-line. V rámci prací na stráních jsme byli v kontaktu s odborníky na obojživelníky, kteří se na stráních starají o populaci ropuch. Z odborného hlediska projekt zaštiťuje doc. Frouz z Ústavu životního prostředí.
Přestože nebyly v roce 2012 vyhlášeny veřejně další brigády, několik jich proběhlo v užším kruhu týmu dobrovolníků. Ty se o stráně starali společně s firmou, kterou zajišťuje Přírodovědecké fakulta - v roce 2012 poprvé komplet na celé území strání. U malých albertovských schodů také byly nainstalovány nové lavičky a odpadkové koše.
5. ročník
Brigáda se v roce 2013 uskutečnila 15. května - oproti předcházejícím letům byla posunuta na později. Protože se nemuselo nic kácet, nebylo nutné dělat brigádu v období vegetačního klidu (do konce března). Naopak bylo cílem počkat na vzrostlejší vegetaci - zhruba do poloviny května. Pozdější termín se však ukázal nevhodný vzhledem k blízkému zápočtovému týdnu, zkouškám všeho druhu a probíhajícím terénním výzkumům. Přestože souběh s piknikem Spolku mediků českých účasti také neprospěl, na stráních se podařilo zlepšit přístupnost cest vybudováním několika schodů při ústí cestiček na albertovské schody.

Poté, co z důvodu povodní v létě 2013 firma nasmlouvaná  na kosení a údržbu strání nestíhala v termínu plnit své závazky, došlo k vítané změně. Pro Ing. Ludvíka Hausera, zaměstnance PřF UK, se stala starost o albertovské stráně částí pracovní náplně. Nutno podotknout, že na stráních, jejich čistotě a přístupnosti je to velmi znát.

Na podzim se uskutečnila premiérová podzimní brigáda, určená (nejen) zahraničním studentům Univerzity Karlovy.  V jejím rámci bylo vysazeno 8 dubů na část stráně přiléhající k velkým albertovským schodům, čímž bylo naplněno rozhodnutí městské části o náhradní výsadbě.

6. ročník
V roce 2014 se uskutečnila tradiční jarní brigáda s navazujícím posezením ve středu 9. dubna. Akce se účastnil i pan děkan PřF a referovalo o nás iForum. V průběhu brigády se vysadily na stráně nové stromy (duby, jabloně a hrušeň) a započala přeměna ruderálního společenstva nad Hlavovým ústavem na příznivější travní společenství s příměsí kvetoucích bylin.

Paralelně běží projekt na vybudování malého přírodního amfiteátru ve svahu u malých albertovských schodů. V průběhu roku 2013 byla pro projekt získána všechna povolení. V současnosti tak vše záleží na nalezení prostředků pro jeho vybudování. Amfiteátr by měl být přírodní - porostlý trávou a rozsahem by neměl zasahovat dále než několik metrů od schodů.


7. ročník

Komunitní brigáda se uskutečnila ve čtvrtek 16. dubna 2015 a po skončení prací se uskutečnilo posezení v kuželkárně na Albertově. 

8. ročník
Komunitní brigáda se uskutečnila v úterý 19. dubna 2016. Více informací v aktualitě či v události na Facebooku.

Chci vědět víc

Kontaktní osobou pro tento projekt Studentské unie Přírodověda je:

Jan Kříž
jan.kriz@natur.cuni.cz
728831726

Comments